Om oss

Norsk oljehistorie startet for fullt på 1960-tallet. Familien Digerud var forut sin tid, og gjorde sitt inntog i bransjen allerede på 40-tallet. I dag sørger tredje generasjon for at distriktets hus og næringsbygg holder varmen.

Oljeeventyret startet tidlig på 1940-tallet da Ole Digerud ble ansatt i Norsk Shell. I 1965 oppfylte han drømmen om å starte for seg selv, og ble oljeforhandler i Kongsvinger.

Norsk oljehistorie ble skrevet på 60- og 70-tallet. Det samme gjaldt for Digerud-familien. I 1980 tok sønnen Erling over driften av selskapet, som igjen overlot styringen til Ole Gunnar. Tredje generasjon har hatt kontrollen siden 2001 da Digerud Varmeservice AS ble registrert.

Selskapet er i dag en totalleverandør av drivstoff, fyrings- og smøreolje til næringsliv, gårdsbruk og privatpersoner. De leverer blant annet diesel- og smøreprodukter til entreprenører og bønder, og fyringsolje til både privatpersoner og bedrifter. Service og installasjon av alle typer fyringsanlegg står også på oppdragslisten.

– Vi driver med utkjøring av diesel og fyringsolje, som vi leverer til bønder, private og bedrifter. I tillegg har vi fem kortanlegg rundt om i distriktet, samt en bil for utkjøring i Oslo-området, forteller Ole Gunnar Digerud.

De fem kortanleggene tilbyr pumper for blank og farget diesel, og står i Kongevegen og på Kletta i Kongsvinger, Matrand, Roverud og Vermundsjøen.

Digerud Varmservice AS har utviklet seg siden oppstarten for over femti år siden. I dag er det 14 ansatte, fordelt på fire firmaer.

I tillegg til å forsyne næringsliv og private med drivstoff og å holde holde hus og næringsbygg varme i de kalde vintermånedene, har de driftet ProffTools AS og Digerud Dekkservice AS de siste årene.

I 2017 ble alle firmaene samlet inn under nystartede Digerud Holding AS der Per Tony Andreassen håndterer all service, vedlikehold og nyinstallasjoner av fyringsanlegg. Her ble også Klas Ekløf ansatt som vaktmester/snekker, og tar seg av enklere bygningsoppdrag og renoveringer.

Ifølge Ole Gunnar har de mange spennende prosjekter på gang, men velger å holde kortene tett til brystet.

Si farvel til oljen
Norge er en oljenasjon, og da virker det kanskje litt rart at det er innført påbud om å slutte å fyre med fossil olje i 2020. Forbudet ble innført for å redusere klimagassutslippene. De som har oljefyr eller oljekamin og fyrer med fossil olje i dag, må dermed finne alternativ oppvarming innen det neste året.

For Digerud Varmeservice AS har påbudet medført et økende antall henvendelser fra privatpersoner som ønsker alternative oppvarmingsløsninger.

– Det er ikke alle som er klar over denne regelen eller er usikre på hvilken løsning de skal velge. Her kan vi komme med råd og gode løsninger. For noen betyr det en liten oppgradering på oppfyringsanlegget de allerede har. Prisen bestemmes av hvor ny brenneren på det eksisterende anlegget er. Mange av våre oppdrag nå er å reise på befaring og vurdere kostnader, sier Ole Gunnar.

Prisen på å oppgradere oljefyren til biobrensel kan variere, alt ettersom hvor gammel den nåværende brenneren er. Kostnadene varierer fra 1500 – 20 000 kroner. Ole Gunnar forteller at det kan være kostbart å bytte til jordvarmeanlegg, og i mange tilfeller er det å konvertere til biobrensel en langt rimeligere løsning.

– Fordelen med biobrensel er ikke bare bedre økonomisk, den er også mer miljøvennlig. Konvertering til bio går forholdsvis raskt. Men jeg anbefaler alle som skal bytte ut oljefyringsanlegget til å være ute i god, fortsetter han.

Bioenergi er energi som har sitt opphav i materiale som er dannet ved pågående biologiske prosesser – til forskjell fra fossil energi, som fåes fra biologisk materiale dannet på et mye tidligere stadium i jordas historie. Biodrivstoff kan for eksempel også utvinnes fra avfall og dyrefett.

– Vi har vært tidlig ute også når det kommer til biofyringsolje. Det er fire år siden vi hadde den første levering av dette i Oslo, sier Ole Gunnar fornøyd.

Available Appointments on april 25, 2024

  7:50 am – 8:20 am1 space available
  8:20 am – 8:50 am1 space available
  8:50 am – 9:20 am1 space available
  9:20 am – 9:50 am1 space available
  9:50 am – 10:20 am1 space available
  10:20 am – 10:50 am1 space available
  10:50 am – 11:20 am1 space available
  11:20 am – 11:50 am1 space available
  11:50 am – 12:20 pm1 space available
  12:20 pm – 12:50 pm1 space available
  12:50 pm – 1:20 pm1 space available