Digerud Holding AS redegjørelse for åpenhetsloven 2022

Årlig redegjørelse av aktsomhetsvurderinger

Om denne redegjørelsen

Denne redegjørelsen er utarbeidet i samsvar med åpenhetsloven. Den er publisert av Digerud Holding AS og signert av styret og daglig leder i selskapet.

Organsisasjonskart for Digerud Holding AS

Digerud Holding AS

 • Vi i Digerud Holding AS og datterselskap forplikter oss til å følge gjeldende regler og normer ihht. åpenhetsloven.
 • Vi er et Norsk firma som driver med videresalg og distribusjon i Glåmdalsdistriktet. Vi er totalt 18 ansatte med heltid og deltid inkludert alle datterselskap.
 • Hos oss gir vi alle like muligheter, og alle har rett til privatliv og familieliv.
 • Vi følger opp at våre leverandører følger gjeldende lover og regler, herunder menneskerettigheter basert på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP).

Digerud Holding AS og datterselskap

 • Digerud Varmeservice AS
 • Digerud Dekk AS
 • Profftools AS
 • Alle ovennevnte selskap streber etter å drive vår virksomhet etter enhver tids gjeldende regler. Dette betyr at alle involverte i Digerud Holding AS sin verdikjede skal ha rett til å være fri for menneskehandel og tvangsarbeid eller enhver utnyttelse som fratar grupper eller individer grunnleggende menneskerettigheter.
 • Vi har kartlagt våre største leverandører og deres rutiner i forhold til åpenhetslovens §4.

Retningslinjer og prinsipper

 • Vi er et lite konsern, hvis forretningside er videresalg av varer og tjenester.
 • Vi har som mål å ha en positiv innvirkning på både mennesker og samfunn der vi driver forretningsvirksomhet, og krever også det samme av våre leverandører.
 • Vi respekterer FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og ILOs erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet.
 • Menneskerettigheter som vi adresserer i våre retningslinjer er bl.a.
 • Rettferdig lønn og arbeidstid
 • Organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger
 • Lik og rettferdig behandling uten frykt for diskriminering
 • Helse og sikkerhet
 • Tvangsarbeid og moderne slaveri
 • Barnearbeid
 • Positiv samfunnspåvirkning på lokalsamfunn
 • Antikorrupsjon
 • Rett til privatliv

Retningslinjer og prinsipper

 • Vi har hos oss ikke kartlagt noen negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og har derfor ingen tiltak mot dette.
 • Våre leverandører har vurdert og kartlagt potensielle og faktiske negative konsekvenser og dette kan finnes på deres respektive hjemmesider. Vi har sett over dette, og kan pr. nå ikke finne noen aktuelle tiltak fra vår side.
 • En rapport fra vår drivstoffleverandør finnes her: St1 Nordic due diligence statement.

Digerud Varmeservice AS

 • Digerud Varmeservice AS leverer Drivstoff og fyringsolje til industri, Entreprenører, Bønder, private etc. ved utkjøring med egne biler og gjennom kortanlegg (Drivstoffstasjoner).
 • Vi utfører også service og reparasjoner på korntørker og fyringsanlegg.
 • Vårt markedsområde er i hovedsak Glåmdalsregionen og Oslo.

Digerud Dekkservice AS

 • Digerud Dekkservice AS er en Dekkforhandler lokalisert på Kongsvinger.
 • Vi selger Lastbil- anleggs- personbil- dekk, felger, service etc. til bedrifter og privat sektor.
 • Vårt markedsområde er i hovedsak glåmdalsregionen.

Profftools AS

 • Profftools AS er en verktøybutikk lokalisert på Kongsvinger.
 • Vi selger verktøy og forbruksmateriell til bedrifter og private.
 • Vårt markedsområde er i hovedsak glåmdalsregionen.

Digerud Eiendom AS

Dette er et eiendomsselskap uten ansatte, og blir derfor ikke påvirket av åpenhetsloven.

Kvikk Fuel AS

Dette er et eiendomsselskap uten ansatte, og blir derfor ikke påvirket av åpenhetsloven.

Innsynsbegjæring

Alle innsynsbegjæringer kan sendes til kontor@digerudvarme.no med emne Åpenhetsloven eller Innsynsbegjæring.

Tiltak for 2023

 • Dialog med og aktsomhetsvurderinger av våre største partnere
 • Mål for 2023: to vurderinger og to rapporter
 • Oppdatere etiske retningslinjer

Signaturer

Denne rapporten er som følge av åpenhetsloven §5. signert av styret til Digerud Holding AS.

Ole Gunnar Digerud
Styreleder og Daglig leder

Available Appointments on juli 21, 2024

  11:15 am – 11:45 am1 space available
  11:45 am – 12:15 pm1 space available
  12:15 pm – 12:45 pm1 space available