Diesel, biofyringsolje og landbruksdiesel

Digerud Varmeservice AS er en totalleverandør av drivstoff, fyrings- og smøreolje med over 50 års bransjeerfaring. Vi leverer blant annet diesel- og smøreprodukter til entreprenører og bønder, samt fyringsolje til både privatpersoner og bedrifter. Service og installasjon av alle typer fyringsanlegg er også noe vi tilbyr våre kunder.

Alternativ fyringsløsning

I 2020 ble det innført påbud mot å fyre med fossilolje, noe som har påvirket utallige husstander i hele Norge. Heldigvis finnes alternative oppvarmingsløsninger som er både bedre og rimeligere enn olje, slik som biofyringsolje. Dette er energi som har sitt opphav i materiale som er dannet ved pågående biologiske prosesser, og kan for eksempel også utvinnes fra avfall og dyrefett. Fordelen med biobrensel er ikke bare at den er mer økonomisk, men den er også mer miljøvennlig.

Drivstoffløsninger

Vi tilbyr i tillegg også drivstoffløsninger:

  1. Diesel: Petroleumsbasert drivstoff er mer drivstoff-effektivt enn bensin.
  2. Landbruksdiesel: Avgiftsfri diesel som brukes som drivstoff i maskiner, kjøretøy og aggregat med motorer som kan benytte seg av en slik type anleggsdiesel.

Digerud Varmeservice AS drifter hele fire kortanlegg som tilbyr pumper for blank og farget diesel.

Dersom du skulle være usikker på hva slags løsning du burde velge for fyring, eller om du skulle ha andre spørsmål, kan vi i Digerud Varmeservice AS selvsagt være behjelpelige. Vi kommer også gjerne på befaring og vurdere kostnader og beste alternativ for deg.

Available Appointments on juli 21, 2024

  11:15 am – 11:45 am1 space available
  11:45 am – 12:15 pm1 space available
  12:15 pm – 12:45 pm1 space available